Broyting – Sjálvvirkandi leikbann strikað – Regla 8:5,8:9,8:10c og 8:10d

1- Broyting av meginreglu um sjálvvirkandi leikbann í sambandi við reytt kort í tráð við regla 8:5

Dómaranevndin hevur heitt á HSF um at samtyktin frá limafundinum tann 27. januar 2015, um sjálvvirkandi leikbann við brot á reglu 8:5, verður strikið. Á limafundinum varð samtykt, at leikari ella officials í fremstu kvinnu- og mansdeildini, ið fær beinleiðis reytt kort í tráð við regla 8:5, sjálvvirkandi fær 1 dag leikbann. Í staðin verður gjaldandi meginregla hjá øðrum EHF limalondum nýtt framyvir.

HSF limafundurin góðkent broytingina tann 12. september 2019

Á limafundi hósdagin 12.september, varð broytingaruppskotið lagt fram av dómaranevndini og einmælt samtykt.

Sostatt gevur gevur beinleiðis reytt kort eftir reglu 8:5, ikki longur sjálvvirkandi leikbann, men sleppur viðkomandi ikki at luttaka írestandi tíðina av dystinum. Sama er galdandi fyri brot á reglu 8:9, 8:10c og 8:10d.

BROYTINGIN:

Galdandi frá 12. september 2019 er, at brot á reglu 8:5, 8:9, 8:10c og 8:10d framyvir geva reytt kort, men ikki sjálvvirkandi leikbann:

(8:5) Forseelser, der skal straffes med diskvalifikation
8:5 En spiller, som angriber en modspiller på en måde, der bringer dennes helbredi fare, skal diskvalificeres (16:6a). Den særlige fare for modspillerens helbredopstår som følge af forseelsens høje intensitet – eller med det faktum,at modspilleren er fuldstændig uforberedt på forseelsen og derfor ikke kanbeskytte sig imod den (se regel 8:5 kommentaren).
Som tillæg til kriterierne (nævnt i regel 8:3 og 8:4) anvendes følgende kriterier
i bedømmelsen:
a) faktisk tab af kropskontrol i løb, i spring eller iskudfasen;
b) en særlig aggressiv handling rettet mod en del af modspillerens krop, særligt mod ansigt, hals eller nakke (intensiteten af kropskontakten);
c) den hensynsløse attitude, som den skyldige spiller udviser, da han begår
forseelsen.

Kommentar:
Også en regelovertrædelse med en beskeden fysisk indvirkning kan være meget farlig og lede til alvorlige skader, hvis forseelsen sker på et tidspunkt, hvor modspilleren er i spring eller løber og derfor ude af stand til at beskytte sig selv. I en sådan situation er det derfor risikoen for modspilleren og ikke intensiteten i kropskontakten, som bør afgøre, om det er rimeligt at anvende en diskvalifikation.

Målmanden
Dette gælder også i situationer, hvor målmanden forlader målfeltet for at opfange en aflevering til en modspiller. Her er det målmanden, der har ansvaret for at sikre, at der ikke opstår en situation, der er farlig for modspillerens helbred.

Målmanden skal diskvalificeres hvis:
a) han opfanger bolden, men hans bevægelse forårsager et sammenstød
med modspilleren;
b) han hverken kan nå eller få kontrol over bolden, men forårsager et
sammenstød med modspilleren.
Hvis dommerne i en af ovennævnte situationer er overbeviste om, at modspilleren ville have været i stand til at nå frem og gribe bolden, hvis det ikke havde været for målmandens ulovlige handling, skal de tildele ham et straffekast.

(8:9) Visse former for usportslig opførsel anses for så alvorlige, at de skal straffes
med en diskvalifikation. Følgende er eksempler på en sådan opførsel:

a) demonstrativt at kaste eller slå bolden væk efter en dommerafgørelse;
b) hvis målmanden demonstrativt nægter at prøve at redde et straffekast;
c) forsætligt at kaste bolden efter en modspiller under et spilstop.
Hvis dette gøres med stor kraft og inden for en kort afstand, er det dog merepassende at anse det som en ”særlig hensynsløs handling” se regel 8:6
d) hvis en straffekastskytte rammer målmanden ihovedet. Forudsætningen for en diskvalifikation i denne situation er, at målmanden ikke bevæger sit hoved i retning af bolden.
e) hvis en frikastskytte rammer en forsvarsspiller i hovedet.
Forudsætningen for en diskvalifikation i denne situation er, at forsvarsspilleren ikke bevæger sit hoved i retning af bolden;
f) en hævnakt efter selv at have været offer for enforseelse.

Kommentar:
Ved et straffekast eller et frikast er det skyttens ansvar ikke at bringe målmanden
eller forsvarsspilleren i fare.

(8:10)Diskvalifikation pga. særlig upassende usportslig adfærd:

c) hvis bolden er ude af spil i kampens sidste 30 sekunder, og en spiller eller holdofficial forhindrer eller forsinker modspillerne i udførelsen af et kast for at hindre dem i at skyde på mål eller opnå en klar scoringsmulighed, skal den skyldige spiller/holdofficial diskvalificeres, og et straffekast skal tilkendes modstanderholdet.
Dette omhandler alle former for indblanding (fx med kun begrænset fysisk handling, opfange en aflevering, forstyrre gribningen af en bold, ikke slippe bolden);
d) hvis bolden er i spil i kampens sidste 30 sekunder, og modspillerne a) ved en spillers overtrædelse af regel 8:5, 8:6, 8:10a eller 8.10b b) ved en holdofficials overtrædelse af regel 8:10a eller 8:10b
forhindrer holdet i boldbesiddelse i at skyde på mål eller opnå en klar scoringsmulighed, skal den skyldige spiller eller holdofficial diskvalificeres, og der skal dømmes straffekast til modstanderholdet. Hvis spilleren, som overtrædelsen begås mod, eller en medspiller scorer et mål, før spillet bliver afbrudt, skal der ikke dømmes straffekast.

Eins og áður, verður brot á reglu 8:6, 8:10a ella 8:10b sektað við beinleiðis reyðum korti + bláum korti, og verður skrivlig frágreiðing send aganevndini til viðgerðar.

 

Brot á hesar reglur geva reytt og blátt kort, umframt at frágreiðing verður sent til aganevndina til viðgerðar:

(8:6) Diskvalifikation pga. en særlig hensynsløs, særlig farlig, overlagt eller grov handling (med skriftlig indberetning)

8:6 Hvis dommerne finder en handling særlig hensynsløs, særlig farlig, overlagt eller grov, skal de fremsende en skriftlig indberetning efter kampen, så de ansvarlige instanser kan tage stilling til yderligere foranstaltninger.

Følgende indikationer og karakteristika kan anvendes som beslutningskriterier i supplement til de i regel 8:5 nævnte:

  1. a) en særlig hensynsløs eller særlig farlig handling;
  2. b) en overlagt eller grov handling, som ikke på nogen måde er relateret til spilsituationen.

Kommentar: Hvis en forseelse under regel 8:5 eller 8:6 begås i kampens sidste 30 sekunder med det formål at forhindre en scoring, skal handlingen ses som ”særlig upassende usportslig opførsel” under regel 8:10d og straffes som sådan.

 

(8:10)Diskvalifikation pga. særlig upassende usportslig adfærd:

8:10 Hvis dommerne klassificerer en adfærd som særlig usportslig, skal de bestraffe som nedenfor anført I tilfælde af overtrædelser som nævnt i eksemplerne a og b, skal dommerne efter kampen udfærdige en skriftlig indberetning, så de ansvarlige instanser kan beslutte, om der skal foretages yderligere foranstaltninger.

a) fornærmende eller truende adfærd over for en anden person, fx dommer, tidtager/sekretær, observatør, holdofficial, spiller, tilskuer; opførslen kan være verbal eller nonverbal (fx ansigtsudtryk, fagter, kropssprog eller kropskontakt);
b) (I) hvis en holdofficial blander sig i spillet på selve banen eller fra udskiftningsområdet eller (II) hvis en spiller forhindrer en oplagt målchance, – enten ved ulovligt at gå ind på banen (regel 4.6) eller gribe ind fra udskiftningsområdet;

Aganevndin kann framvegis eins og áður taka mál upp av sínum eintingum sambært § 6a, stk. 2 í viðtøkunum hjá Hondbóltssambandi Føroya.

Broytingin er bert galdandi fyri dystir í SMS deildini og OKKARA deildini.

 

Leinkja til Altjóða hondbóltsreglar frá 1. juli 2016:
https://www.dhf.dk/media/1634/internationale-haandbold-spilleregler-gaeldende-fra-1-juli-2016.pdf